In de periode 2018-2019 vonden volgens een onderzoek van de SWOV in opdracht van de provincie Noord-Brabant in Noord-Brabant 221 verkeersongevallen met dodelijke afloop plaats, waarbij 243 mensen om het leven kwamen. Noord-Brabant telt al jaren het grootste aantal verkeersdoden per jaar, terwijl de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland meer inwoners hebben. 

De ongevalstypen die hierbij het meest voorkwamen waren: aanrijdingen met een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel (71), kop-flankaanrijdingen (64), frontale aanrijdingen (30) en kop-staartaanrijdingen (26), waarvan de helft in de staart van een file (14).