Het doel van het onderzoek, waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht heeft verstrekt, was helder: breng in kaart hoe een aantal ‘best practice’-landen in Europa het register en het kwaliteitscontrolesysteem hebben vormgegeven. Dat is gebeurd aan de hand van een aantal criteria, te weten: 

Nationaal curriculum voor de rijopleiding 

Van de geïnterviewde landen is Noorwegen het enige land dat een wettelijk verplicht nationaal curriculum voor de rijopleiding heeft ontwikkeld en geïmplementeerd. De bijdrage van een nationaal curriculum is met alle landen besproken. Duitsland is bezig met het opstellen van een nationaal curriculum en de experts daar zouden graag een wette...