Dit zei de minister gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer dat voor een belangrijk deel ging over de kwaliteit van de rijscholenbranche. En uit de beraadslaging blijkt dat de minister er net zo over denkt als de overgrote meerderheid in de Kamer: het wordt tijd dat de kwaliteit van de branche wordt verbeterd.

‘Er is al vooruitgang geboekt’

Visser kent de branche door en door en op vragen vanuit de Kamer zei ze bijvoorbeeld dat er momenteel wel degelijk al voortuitgang is geboekt. Zo ziet ze anders dan een paar jaar geleden nu vanuit de branche de bereidheid om mee te werken met de verbeteringsslag. En wat haar betreft blijven de aanbevelingen in het rapport van Emile Roemer dan ook zeker nie...