“Laat ik beginnen met het goede nieuws: niet alleen bij maatschappelijke organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland of de ANWB, maar ook bij overheden op alle niveaus – in Nederland van gemeenten en provincies tot de rijksoverheid en internationaal van de EU tot de WHO van de VN – zijn mensen doordrongen van het urgente belang van verkeersveiligheid. In ons land ligt er een nieuw Strategisch P...