Dit valt op te maken uit een nieuwsbrief die de VRB onlangs aan de leden verstuurde. Daarin werd onder andere verslag gedaan van het eerste fysieke Branche Voorzitters Overleg sinds anderhalf jaar (!) dat op 13 augustus plaatsvond. Tijdens het overleg is een aantal belangrijke zaken doorgenomen, waarvan het zo hevig verlangde meerijden tijdens het examen en de TTT uiteraard op tafel kwamen. Maa...