Dit staat in de geactualiseerde SWOV-factsheet Rijden onder invloed van alcohol. In 2015 vielen naar schatting 12%-23% van de verkeersdoden in Nederland als gevolg van alcohol in het verkeer. Dit kwam toen neer op een aantal van 75 tot 140 verkeersdoden. Tijdens de recentste metingen, in 2019, reed 2,3% van de automobilisten tijdens weekendnachten onder invloed van alcohol, wat ee...

Fietsers

Bij fietsers ligt het percentage veel hoger: bij metingen in 2013 tijdens avond- en nachturen (17:00-8:00 uur) in het uitgaansgebied van Den Haag en Groningen bleek gemiddeld 42% van de geteste fietsers meer alcohol op te hebben dan wettelijk is toegestaan. De relatief kleine groep zware alcoholovertreders – qua omvang geschat tussen 90.000 en 125.000 overtreders – veroorzaakt ...