In de rijscholenbranche is al jarenlang een versnippering van de belangenbehartiging van rijschoolhouders en rijinstructeurs en één van de gevolgen is dat de organisatiegraad in de branche uiterst laag is. Er zijn alles bij elkaar te weinig rijschoolhouders die officieel lid zijn van een van de brancheverenigingen, ofschoon dit aantal toeneemt bij sommige organisaties.

Verbeteringen

De laatste jaren zijn er bovendien alleen maar meer bijgekomen en dat is een doorn in het oog van menigeen. Bijvoorbeeld in het rapport ‘Van rijles naar rijonderwijs’ van Emile Roemer wordt het oprichten van een koepel die boven alle brancheorganisaties hangt als één van de mogelijkheden genoemd om in de branche verbeteringen tot stand te brengen.