Is de constatering juist dat, nu de stofwolken van corona enigszins zijn neergedaald, de tweede lockdown minder pijn heeft gedaan in de branche dan waarvoor was gevreesd of bereiken jullie andere geluiden?

Arno Smits, voorzitter BOVAG: “De pijn is zeker niet minder groot geweest, want de tweede lockdown duurde langer en er was veel onzekerheid, omdat de opstartdatum telkens verschoof. Bovendien waren we nog volop bezig met het wegwerken van achterstanden als gevolg van de eerste lockdown toen de tweede er plotseling overheen kwam. Dat leidde sowieso tot heel veel extra werk achter de schermen en ...