Dit doemscenario schetst de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in de ‘Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021, Toekomstverkenning van de belangrijkste ontwikkelingen.’ De prognose kijkt tot 2040 naar de mogelijke ontwikkeling van de verkeersveiligheid in ons land. 

Wat betreft de verkeersdoden: vooral in de leeftijdscategorie 65plus blijft het aantal verkeersdoden relatief hoog en daaraan draagt mogelijk de verwachte toename (ca. 160%) van het aantal dodelijke scootmobiel-ongevallen bij. De meeste verkeersdoden vallen op het zogenoemde onderliggend wegennet, maar dat is nu ook al het geval.