Het exameninstituut schrijft dit in een bericht waarin het de stand van zaken doorneemt na de herstart van de prakrijkexamens op 3 maart en van de theorie-examens op 28 april. De start was rustig, omdat veel kandidaten in de eerste weken na de herstart hun examen annuleerden. “Velen hadden onvoldoende tijd om zich goed voor te bereiden op het examen. Zo ontstonden er veel gaten in de roosters. ...