Jaarlijks worden rond 15.000 rijbewijzen ingevorderd. Hoeveel er van hen gewoon doorrijden, is niet bekend, maar het zal niet ophouden bij enkele tientallen. Daarnaast zijn er ongetwijfeld ook duizenden Nederlanders die nog nooit een rijbewijs hebben gehaald, maar die wel gewoon achter het stuur stappen. Uit gegevens van de SWOV (opgemaakt in 2010) blijkt dat van alle duizend bestuurders er tus...