Dit laat de SWOV weten in de factsheet Verkeershandhaving. Verkeershandhaving is een van de maatregelen om het aantal ongevallen in het verkeer terug te dringen.
Het aantal bekeuringen via geautomatiseerd toezicht is het afgelopen decennium min of meer constant gebleven. Het aantal bekeuringen na staandehouding is daarentegen fors gedaald van jaarlijks ruim meer dan een miljoen in 2008-201...

Andere te nemen maatregelen zijn:
• Formuleer concrete doelstellingen – voor 2030 én voor het kabinet
• Maak speerpunten van: 1. verkeersveilige woonwijken; 2. doorgaande wegen; 3. veilige voertuigen; 4. ouderen veilig mobiel; 5. tegengaan van afeiding.
• Zorg voor een deugdelijke fnanciering.