Afhankelijk van de ernst van de ernst van de financiële situatie van de ondernemer biedt dit raamwerk maatregelen die variëren van het aanpassen van de dekking van de verzekering, het aanpassen van de premietermijn naar bijvoorbeeld een half jaar, kwartaal of maand tot en met het met dertig dagen extra verlengen van de betalingstermijn. Daarnaast kan in veel gevallen de premie worden verlaagd o...