In het voorbije decennium, tussen 2010 en 2020, daalde het aantal verkeersdoden met 36 procent. De doelstelling voor dat decennium, een daling met 50 procent, werd dus niet gehaald. Met 42 verkeersdoden per miljoen inwoners is de EU echter nog steeds het continent met de veiligste wegen ter wereld. Ter vergelijking: het wereldgemiddelde bedraagt 180 doden per miljoen inwoners.

Uit voorlopige cijfers voor 2020 blijkt dat in 18 lidstaten het laagste aantal verkeersdoden ooit werd opgetekend. In de hele EU daalde het aantal verkeersdoden gemiddeld met 17% in vergelijking met 2019; deze daling was echter verre van uniform: ze was het grootst (20% of meer) in België, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Hongarije, Malta en Slovenië. In vijf lidstaten...