Dit blijkt uit het rapport ‘Een jaar onderweg met Corona: kwetsbare verkeersdeelnemers nog kwetsbaarder. Onderzoek naar de verkeersveiligheidseffecten in 2020 van de COVID-19-maatregelen in Nederland’.
Uit de vergelijking tussen de verwachte en werkelijke cijfers blijkt het totaal aantal ongevallen in 2020 21 procent lager ligt. Tijdens de lockdown in april was zelfs sprake van 40 procent ...

Direct effect

Het lijkt er veder op dat de verkeersdrukte op de ontsluitingswegen een direct effect heeft op de snelheid én een bijzonder effect op het aantal verkeersslachtoffers. Bij een ‘lagere’ verkeersdrukte stijgt de snelheid en daarmee de kans op slachtoffers. Bij een ‘net geen file’ verkeersdrukte daalt de snelheid (10% minder hardrijders en 14% lagere V85 in december ten opzich...