Dit constateert de Europese Verkeersveiligheidsraad dat hieraan het advies aan de aangesloten EU-landen koppelt om hier anders mee om te gaan. Er moet gekeken worden naar hoge risicofactoren, zoals hartfalen, diabetes, epilepsie, mentale stoornissen of misbruik van verdovende middelen.

Finland
Het advies is voor een deel gebaseerd op ervaringen in Finland, dat een van de weinige landen is dat na elk dodelijk verkeersongeval onderzoekt wat de oorzaak is en welke rol ziektes van de chauffeur daarbij hebben gespeeld. Het blijkt dat tussen 204 en 2018 één op elke zes verkeersdoden een medische oorzaak heeft en heel vaak gaat het om hart- en vaataandoeningen.