Sweco heeft onderzocht of het haalbaar, betaalbaar en beheersbaar is om 50 km-wegen naar 30 km/uur te brengen. De VNG herkent veel punten uit het rapport, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.

De belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Naar een lagere versnelling’ is om met prioriteit de 50 km/uur-wegen met doorstromings- en ontsluitingsfunctie veiliger in te richten en van vrijliggende fietspaden te voorzien. Gemeenten willen echter inzetten op het afwaarderen naar 30 km/uur-wegen én veiliger inrichten van wegen.