Binnen de bebouwde kom moet de maximumsnelheid op veel meer wegen van 50 km/u worden verlaagd naar 30 km/u. Dat is het doel van de motie die eind vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin wordt opgeroepen om een afwegingskader te ontwikkelen waarbij 30 km/u als leidend principe wordt gehanteerd in de bebouwde kom. Volgens de indieners van de motie zal de verkeersveiligheid daardoor ...