Dit valt te lezen op de website van adviesbureau Goudappel Coffeng in een analyse van zogenoemde tapers. “Tapers of tapersamenvoegingen zijn een bijzondere vorm van samenvoegingen op autosnelwegen. Het kenmerk van een tapersamenvoeging is dat de linkerrijstrook van de rechterrijbaan wigvormig versmalt en uiteindelijk ophoudt tussen twee andere rijstroken in. Deze rijstrookconfiguratie komt op d...