Ruim zestig jaar, 63 jaar om precies te zijn, geldt binnen de bebouwde kom een algemene snelheidslimiet van 50 km/uur, tenzij anders is aangegeven. Een belangrijk voorbeeld van die uitzonderingssituatie zijn de wegen en straten in de bebouwde kom waar een Zone 30 van kracht is (een regeling die sinds 1984 bestaat). Deze gebieden hebben een verblijfsfunctie waar langzaam en gemotoriseerd verkeer...