De proef slaagde glansrijk. De files waren enorm afgenomen en het verlies aan verkeersveiligheid op het wegvak stroomafwaarts van Den Dolder woog niet op tegen de winst stroomopwaarts van Den Dolder. Spitsstroken waren oorspronkelijk voorzien als tijdelijke voorziening in afwachting van een definitieve verbreding, maar na het aannemen van de Spoedwet Wegverbreding in 2003 werd de spitsstrook on...