Zo werkt het systeem

Moeilijk te examineren rijtaken (hogere orde vaardigheden zoals gevaarherkenning en sociaal-affectieve vaardigheden, maar ook meer concrete rijtaken als het rijden bij duisternis/ donker en het omgaan met noodsituaties) worden in Noorwegen getoetst door de rijinstructeurs.
Daarbij is sprake van een steekproefgewijze controle van de door de rijinstructeurs gelev...

Morgen staan we stil bij het systeem in Duitsland, dat door veel kenners van de sector in Nederland wordt geroemd.